Regulamin

Ogólne warunki i definicje

Regulamin przyjmowania zakładów oraz wypłaty wygranej Zakładów Bukmacherskich „888starz” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyjmowania zakładów, wypłaty wygranej, rozstrzygania kwestii spornych, specyfikę zakładów na wybrane sporty oraz reguluje wszystkie inne relacje pomiędzy zakładami bukmacherskimi a klientami. Regulamin ten dotyczy zarówno klientów strony internetowej 888starz, jak i klientów wszystkich punktów przyjmowania zakładów bukmacherskich 888starz.

Stawka – to porozumienie o wygranej, które jest zawierane między klientem a zakładami bukmacherskimi, zgodnie z obowiązującym Regulaminem. Wynik takiego porozumienia zależy od wydarzenia, którego nie można przewidzieć, czy nastąpi, czy nie. Przyjmowanie stawek od klientów odbywa się na warunkach oferowanych przez zakład bukmacherski.

Wynik – to rezultat wydarzenia (wydarzeń), które zostało poddane typowaniu.

Klient – to osoba, która typuje wynik wydarzenia w zakładach bukmacherskich.

Zakład sportowy – to zestaw wydarzeń, możliwych wyników tych wydarzeń, współczynników na te wyniki, a także data i czas, po których zakłady bukmacherskie przestają przyjmować stawki na wyniki podanych wydarzeń.

Anulowanie stawki – to wydarzenie, w którym nie ma możliwości obliczenia ani wypłaty wygranej. Zgodnie z niniejszym Regulaminem, transakcja między organizatorem a klientem uważana jest za unieważnioną, a wkłady na zakład zostają zwrócone.

Regulaminowy czas meczu – to czas trwania meczu zgodnie z zasadami organizacji zawodów w danej dyscyplinie sportowej, obejmujący dodatkowy czas doliczany przez sędziego. Regulaminowy czas meczu nie obejmuje dodatkowego czasu gry, dogrywki, serii rzutów karnych itp.

Ogólne warunki

 1. 888starz przyjmuje zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe i inne wydarzenia organizowane na całym świecie.
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat lub są pełnoletnie zgodnie z prawem obowiązującym w ich kraju (jeśli wiek dojrzałości przekracza 18 lat), i wyrazili zgodę na Regulamin oferowany przez firmę bukmacherską, mogą składać zakłady.
 3. Osoby wymienione poniżej nie są uprawnione do składania zakładów:
 • Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia w czasie składania zakładów;
 • Osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w oferowanych wydarzeniach (np. sportowcy, trenerzy, sędziowie, właściciele lub zarząd klubu, lub inne osoby, które mogą mieć wpływ na wynik wydarzenia), jak również wszelkie osoby działające w ich imieniu lub współpracujące z nimi;
 • Osoby, które występują jako przedstawiciele innych bukmacherów;
 • Osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi nie mogą współpracować z bukmacherem.
 1. Dostęp do strony oraz korzystanie z niej i/lub jakichkolwiek produktów oferowanych przez Serwis w niektórych krajach (takich jak Wielka Brytania, USA, Cypr, Holandia, itp.) może być niezgodne z prawem. Nie przewidujemy, że witryna będzie używana do zawierania zakładów, gier hazardowych lub w innych celach przez osoby przebywające w krajach i/lub jurysdykcjach, gdzie prowadzenie podobnych działań jest niezgodne z prawem.
 2. Dostępność naszej Witryny we wspomnianych krajach i/lub podobnych jurysdykcjach bądź wyświetlanie jej treści w urzędowym języku tych krajów, w żaden sposób nie powinno świadczyć o posiadaniu naszego oficjalnego przedstawicielstwa w tym kraju, jak również nie powinno być interpretowane jako potwierdzenie dopuszczalności korzystania z Witryny i deponowania lub wypłacania wygranych środków. Dostępność strony internetowej w żaden sposób nie implikuje zaoferowania lub zaproszenia do korzystania z naszych usług, lub subskrybowania zakładów sportowych, gier hazardowych lub innych usług w dowolnej jurysdykcji, na których terenie prowadzenie podobnych działań jest niezgodne z prawem.
 3. Użytkownik ma obowiązek upewnić się, że korzystanie z naszej strony internetowej i/lub produktów oferowanych przez nią nie narusza przepisów prawnych obowiązujących na terenie jego kraju, oraz zapewnić, że gry hazardowe są w pełni legalne na jego terytorium zamieszkania. Przy zakładaniu Konta i/lub korzystaniu z Witryny, użytkownik musi zagwarantować, że wszystkie jego czynności są zgodne z prawem obowiązującym w jego jurysdykcji oraz skonsultować się z prawnikiem przed rejestracją. W przypadku, gdy dowiadujemy się, że użytkownik mieszka w kraju, w którym korzystanie z Witryny jest niezgodne z prawem, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia jego Konta i zwrotu środków znajdujących się na koncie w momencie zamknięcia (odjąwszy wszelkie wygrane od ostatniego depozytu).
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie powyższych punktów regulaminu. W przypadku naruszenia tych zasad, firma bukmacherska zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty wygranych, zwrotu depozytów oraz anulowania zakładów. Zakłady bukmacherskie nie ponoszą odpowiedzialności za to, kiedy dowiedzą się, że użytkownik nie spełnia wymienionych warunków. Dlatego też, firma bukmacherska zastrzega sobie prawo do podejmowania powyższych działań w dowolnym momencie, gdy tylko dowiedzą się, że użytkownik nie spełnia wymienionych warunków.
 5. W przypadku naruszania Regulaminu przez użytkowników, bukmacher może zablokować możliwość zawierania zakładów. Dodatkowo, bukmacher ma prawo do odrzucenia każdego rodzaju zakładu od dowolnego użytkownika, który łamie normy społeczne lub porządek publiczny.
 6. Firma bukmacherska ma prawo do odmowy zawarcia zakładu przez dowolnego użytkownika bez podawania powodów.
 7. Rozliczenie wszystkich zawartych zakładów odbywa się na podstawie danych dostarczonych przez dział rozliczeń.
 8. Wypłata wygranej zostanie dokonana w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty oficjalnej publikacji wyników ostatniego wydarzenia na kuponie zakładowym.